Automatisatie

SafetySnapper doet meer dan werfverslagen. SafetySnapper automatiseert ook een aantal andere activiteiten die dicht aanleunen bij werfopvolging en werfbezoeken, en die anders ook vele uren per week in beslag nemen.

Automatiseer de workflow rond het opvragen en goedkeuren van te ontvangen documenten en stukken.

Aanwezigheidsregistratie via checkinatwork.

Gebruik email templates met variabelen zodat het sturen van een verslag geen typwerk meer vergt.

Trigger automatische wekelijkse updates naar de betrokken partijen, met een overzicht van de door hen te behandelen punten.

Neem foto's op projectniveau, los van verslagen. Deze foto's zitten automatisch onder het juiste project, kunnen automatisch weggeschreven worden naar Dropbox/Drive/FTP server en kunnen zo later eenvoudig gevonden en gebruikt worden.