Inspecties met checklijsten

Beheer checklijsten, voer inspecties uit, en genereer verslagen. Of je nu veiligheidsinspecties doet, keuringen of opleveringen ... met onze checklijst functionaliteit vergeet je nooit iets te controleren.

Checklijst opmaken.

Zet jouw huidige papieren of Excel checklijst om in een slim digitaal formulier. Definieer mogelijke standaardantwoorden per item om nog meer tijd te winnen. Maak zoveel checklijsten als nodig.

Inspecties uitvoeren op de werf.

Controleer de checklijst met smartphone of tablet op de werf, met of zonder internet verbinding. Vervolledig de checklijst items met tekst, foto's, datum, en verantwoordelijke. Annoteer op foto's om aandacht te vestigen. Spraaktechnologie maakt het nog eenvoudiger en sneller om opmerkingen te documenteren. Laat de inspectieverslagen aftekenen door de betrokken partijen.

Genereer en verstuur PDF verslagen volgens eigen huisstijl.

Klaar met de inspectie? SafetySnapper genereert automatisch een inspectieverslag dat je met één klik kan verzenden naar de betrokken partijen. De verzendgeschiedenis toont ten alle tijde wie wanneer welk verslag gekregen heeft.

Rapportering en statistieken.

Detecteer problemen en trends en neem preventieve maatregelen op basis van de data beschikbaar in uw SafetySnapper account.